Zoals je al eerder hebt kunnen lezen hier, ben ik sinds 1 maart van dit jaar Innovatiemanager voor de bibliotheken in Flevoland. In het jaarplan voor 2022 staat onder andere dat we een Innovatiefestival gaan organiseren. Ondertussen vorderen de voorbereidingen en is het op donderdagmiddag 23 juni zover: de eerste editie van het Innovatiefestival! Ben je erbij?

Innovatiefestival: 23 juni 2022

We hebben ervoor gekozen om het dit keer in De Nieuwe Bibliotheek in Almere te laten plaatsvinden. Dit kan de volgende keer heel goed een andere plek in Flevoland zijn trouwens. Waar het om gaat tijdens deze middag, is om samen met partners inspiratie op te doen als het gaat om kansrijke innovaties voor de bibliotheek. Innovaties waar de bezoekers van de bibliotheken uiteindelijk van kunnen profiteren. We houden bij het uitdenken dan ook rekening met de landelijke maatschappelijke opgaven:

  • Geletterde samenleving – bevorderen geletterdheid en leesplezier: taal en lezen zijn grondstoffen voor verbinding en ontwikkeling.
  • Participatie in de informatiesamenleving – digitale inclusie en digitaal burgerschap: iedereen doet mee.
  • Leven lang ontwikkelen – basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid: een leven lang leren, inspireren, ontmoeten en plezier.

Daarnaast vertellen we ook meer over het Innovatieprogramma van de Provincie Flevoland, welke projecten er al vanuit dit programma tot stand zijn gekomen en welke er nog op de planning staan. Kortom, een middag vol innovatie en inspiratie die wordt georganiseerd in samenwerking met De Nieuwe Bibliotheek, FlevoMeer Bibliotheek, Bibliotheeknetwerk Flevoland en Provincie Flevoland.

Het Innovatiefestival vindt plaats op donderdagmiddag 23 juni bij De Nieuwe Bibliotheek in Almere Stad. Wil je liever online aanwezig zijn? Dat kan ook. Binnenkort delen we meer over het programma. Meld je vast (gratis) aan, zodat je zeker weet dat je een plekje hebt >>