Wil je graag samenwerken met De Nieuwe Bibliotheek of FlevoMeer Bibliotheek? En heeft jouw organisatie, onderneming of vereniging een goed idee dat gaat om innovatie, samenwerking en impact voor de bibliotheeksector? Dan is het goed om te weten dat er jaarlijks vanuit de provincie Flevoland voor aanvragen €139.500,- (€ 40.000,- maximaal per project) beschikbaar is. 

Zoals ik in een eerder blog al vertelde, ben ik sinds maart gestart als Innovatiemanager voor de bibliotheken in Flevoland. De Nieuwe Bibliotheek en FlevoMeer Bibliotheek werken namelijk samen op het gebied van innovatie. Door middel van innovatie wordt de maatschappelijke impact van de eigentijdse bibliotheek vergroot en de dienstverlening online en offline verbeterd en/of vernieuwd. Belangrijke thema’s zijn de aanpak van laaggeletterdheid, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen.

Samenwerken met de bibliotheek

Om maatschappelijke impact te maximaliseren, worden veel projecten samen met partners ontwikkeld. Twee keer per jaar, in mei en in november, kunnen voorstellen voor samenwerkingsprojecten worden ingediend als subsidieaanvraag bij de provincie Flevoland. Deze voorstellen worden getoetst aan de hand van een beoordelingssysteem. Levert de beoordeling voldoende punten op, dan wordt de subsidie toegekend en kunnen de partner(s) en de bibliotheek aan de slag. Mooie kans toch?! Waar een projectvoorstel aan moet voldoen?

1. Innovatieve kwaliteit

  • Er is sprake van het verbeteren van bestaande producten/diensten.
  • Het gaat om het ontwikkelen van nieuwe activiteiten, producten of diensten met nieuwe technologieën.
  • Het betreft het heruitvinden van het ‘business model’, de bibliotheekfunctie wijzigt of krijgt nieuwe functies.
  • Introductie van nieuwe diensten en/of producten die een doorbraak teweeg brengen.

2. Impact

  • Project spreekt naar verwachting het publiek aan.
  • Project heeft potentie om op te schalen binnen Flevoland.
  • Project heeft potentie om op te schalen in het landelijk netwerk.

3. Samenwerkingsverband

  • 1 of meerdere samenwerkingspartners vanuit de Flevolandse bibliotheken.
  • Meerdere samenwerkingspartners, waarvan  1 vanuit de bibliotheken én 1 binnen een ander domein.
  • Meerdere samenwerkingspartners, waarvan 1 vanuit de bibliotheken én 2 of meer binnen een ander domein.

Ben je nieuwsgierig? Via deze link vind je een presentatie met het proces, format projectplan en kansrijke voorbeelden van partnerprojecten. Ik ben persoonlijk in ieder geval benieuwd naar jouw idee. Wie weet werken we binnenkort samen aan een innovatief project!