online zichtbaarheid | contentcreatie | communicatieadvies

Voor ik ondernemer werd…

In 2003 startte ik als zelfstandig ondernemer. Voor die tijd heb ik ervaring opgedaan bij verschillende werkgevers. En al die ervaring gebruik ik nog dagelijks voor Humanvalue.

Account Manager
PlantijnCasparie | Almere
PlantijnCasparie was een full service drukkerij. Binnen de regio Flevoland bezocht ik potenti?le klanten en bestaande relaties. Vanuit mijn achtergrond kon ik de klant adviseren op het gebied van marketing en communicatie.
Omschrijving: telefonische acquisitie (afspraken genereren), direct mail, klantbezoeken (nieuwe relaties en bestaande klanten), offertes uitwerken, adviserende rol naar de klant met betrekking tot de inzet van communicatiemiddelen.

Marketing & Communicatie
Noorderkroon Financieel Adviesgroep | Almere
Kort te omschrijven als een afwisselende functie waarin ik me bezighield met alle communicatiemiddelen en -momenten waar Noorderkroon gebruik van maakte. Vanwege het faillissement van Noorderkroon is dit dienstverband onverwacht be?indigd.
Omschrijving: verantwoordelijk voor de (bewaking van) de huisstijl en inkoop van drukwerk, onderhouden van contacten met reclamebureau, drukkerij en andere toeleveranciers, ontwikkelen van brochuremateriaal (redactioneel en traffic), ontwikkelen website (redactioneel en lay out), ontwikkelen sales presentor (lay out en productie), begeleiding personeelsadvertenties (redactioneel en traffic), redactielid Noorderkroon Magazine (verscheen 4x per jaar, oplage 30.000, redactioneel en traffic), redactielid The Kroonicle (personeelsblad, redactioneel en traffic), vormgeven Nieuwsbulletin (intern, maandelijks, redactioneel en traffic), deadlinebewaking, organisatie evenementen, projectmatige werkzaamheden, bewaking standaard correspondentie, sponsoring, andere uitingen zoals persberichten e.d.

Marketingsecrataresse
Lundbeck B.V. | Amsterdam
Een functie waarin ik ondersteuning bood aan twee Product Managers.
Omschrijving: onderhouden van contacten met onder andere reclamebureau, drukkerij, reisagenten en klanten, organisatie van nationale en internationale congressen/symposia, verantwoordelijk voor promotionele materialen, internationale contacten (voornamelijk Engelstalig), secretari?le werkzaamheden.

Marketingassistent
Nuvema N.V. | Baarn
Mijn eerste baan waarin ik veel heb geleerd. De ontwikkeling van een Marketingafdeling vanaf het begin meegemaakt.
Omschrijving: onderhouden van contacten met reclamebureau, drukkerij, verspreidingsbureau en klanten, redactionele werkzaamheden (persberichten, advertentieteksten, DM-brieven, nieuwsbrieven), ondersteunen van Marketing Manager, PR-bestuurslid van personeelsvereniging (nieuwsbrief, uitnodigingen, organisatie evenementen), databasebeheer.

Laat een antwoord achter